Nhà hàng Ánh Tuyết - Nhà hàng của gia đình nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết. Người lưu giữ tinh hoa ẩm thực Hà Nội. Từng vinh dự nhiều lần phục vụ nguyên thủ các quốc gia, bạn bè và khách du lịch trong nước và quốc tế.

Nhà hàng của gia đình nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết. Người lưu giữ tinh hoa ẩm thực Hà Nội. Từng vinh dự nhiều lần phục vụ nguyên thủ các quốc gia, bạn bè và khách du lịch trong nước và quốc tế.

Đọc thêm
x